vacatures


Datum: 11-05-2021
Locatie:  Nederland, Europa
Vakgebied:  Zandwinning
Opleiding:  certificaat B-VCA
40 uur per week

Baan omschrijving

 1. Doel van de functie

De Boormeester is medewerker binnen een divisie van een leverancier van bouwgrondstoffen. Hij voert zelfstandig en op locatie (Nederland en Buitenland) grond boringen en of monsternemingen en of andere geotechnische werkzaamheden uit. Op grond van tekeningen en instructie van de afdeling Werkvoorbereiding vinden op locatie een (spoel) boringen plaats. Incidenteel wordt door de Boormeester (lichte) reparatie werkzaamheden op locatie uitgevoerd. De Boormeester is primair verantwoordelijk voor de geotechnische handelingen die op locatie worden uitgevoerd.

 

 1. Plaats in de organisatie

Divisie:

 

Afdeling:

Grond Boringen

Werkt onder leiding van:

Manager Uitvoering

Rapporteert aan:

Manager Uitvoering

Coördineert de werkzaamheden van

Ass. Boormeester

 

 1. Functieschaal

 

Aanloopschaal:

N.n.b.

Functieschaal:

N.n.b.

 

 1. Taakgebieden
 • Het zelfstandig op (laten) stellen van boorinstallaties aan de hand van tekeningen en instructies van de afdeling Werkvoorbereiding. Meet de installatie in, brengt de benodigde boorstellingen  aan en zorgt dat de boring correct, veilig en conform bestek wordt uitgevoerd. Het correct en veilig demonteren van de boorinstallatie behoort eveneens tot de taak.
 • Het uitvoeren van alle voorkomende veldwerkzaamheden (controleren op uitvoerbaarheid van de werkzaamheden, verrichten van de boringen, plaatsen van peilbuizen, nemen van monsters en het uitvoeren van veldmetingen.
 • Het uitvoeren op locatie van (lichte) reparatie en onderhoudswerkzaamheden
 • Melden van uitgevoerd onderhoud en reparaties bij Chef Werkplaats.

 

 1. Verantwoordelijkheden
 • Correcte werking van de boorinstallatie. Conform bestek en conform eventuele locale omstandigheden (hinderwetgeving etc).
 • De Geotechnische werkzaamheden geschieden altijd op locatie het is de verantwoordelijkheid van de Boormeester dat hij er voor zorg draagt dat hij opdrachtgever vererantwoord vertegenwoordigd.
 • De Boormeester is verantwoordelijk voor het naleven van wettelijke- en bedrijfsverplichtingen en procedures op het gebied van veiligheid en milieu. Hierbij toezien op mate en wijze van naleving van (veiligheids-) voorschriften en procedures. Hierbij denkende aan  verantwoord (eigen) functioneren en netheid en ordelijkheid van apparatuur en werkomgeving.  
 • De Boormeester wordt geacht de apparatuur als een goed huisvader in te zetten en te gebruiken.
 1. Bevoegdheden

Voor de uitvoering van de taken heeft de Boormeester de volgende bevoegdheden:

 • ..
 • Onveilige situaties kunnen tot gevolg hebben dat door een ieder het (productie) proces kan worden stopgezet.  

 

 1. Functie-eisen

De Boormeester dient voor de uitoefening van de functie aan de volgende eisen te voldoen:

Opleiding / diploma’s:

VMBO/MBO  opleiding dient gerelateerd te zijn aan mechanica, hydrauliek en dieselapparatuur.

Een geldig VCA basis certificaat.

 

Ervaring:

Meerjarige ervaring in een vergelijkbare (ambulante ) functie.

 

Kennis:

Kennis over onder andere pompen, hydrauliek, pneumatiek, dieselapparatuur .

 


Andere vacatures

Mocht er geen geschikte vacature zijn, neem dan contact met ons op. Er kan altijd een actuele vacature binnen zijn gekomen.

Uitvoerder WaterbouwDe uitvoerder werkt samen met zijn team aan een veilige en kwalitatieve realisatie van het toegewezen werk. Veiligheid staat hierin voorop. Daarnaast plant hij mensen en het materieel zo effectief en efficiënt mogelijk in.

 • Datum: 30-07-2021
 • Opleiding: certificaat B-VCA, Technische opleiding LBO+, Monsterboekje
 • Locatie: Nederland
 • Vakgebied: Natte Aannemerij, Maritieme walbaan

Technisch ManagerDe Technisch Manager is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng in het project. Om dit goed te kunnen
invullen dient de Technisch Manager over voldoende technische en vakinhoudelijke kennis te beschikken.

 • Datum: 30-07-2021
 • Opleiding: certificaat B-VCA, Technische opleiding LBO+, Monsterboekje
 • Locatie: Nederland
 • Vakgebied: Natte Aannemerij, Maritieme walbaan

Actuele links

Contact Informatie

Adres
Klifkade 20
8321 EJ Urk
Telefoon: +31 (0)527 - 74 50 40
Mobiel: +31 (0)6 – 5395 8114
E-mail info@zeemanmariflex.nl